Geen festival ‘Naar Zee, Naar Zee!’ in 2017

Helaas hebben wij moeten besluiten dat het festival ‘’Naar Zee, Naar Zee!” in 2017 niet kan doorgaan.

De sponsorwerving voor het festival heeft dit jaar te weinig opgebracht om een kwalitatief volwaardig festival te kunnen organiseren. De fondsen, die er in andere jaren voor zorgden dat wij onze financiering konden rondkrijgen, hebben ons laten weten om verschillende redenen dit jaar geen geld beschikbaar te stellen voor het festival ‘’Naar Zee, Naar Zee!”. Ook via andere mogelijke sponsors is het ons niet gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

We hebben ons vervolgens gericht op een afgeslankte versie van het festival, maar uiteindelijk hebben we maar een klein deel van het benodigde geld binnengekregen, waarvan Rumor zelfs nog een substantieel deel voor eigen rekening wilde nemen.
Tenslotte vielen ook binnen- en buitenlandse groepen af, waarop wij een optie hadden. Zij kregen intussen ook andere aanbiedingen en wij konden hen op enig moment niet meer in onzekerheid laten over het al dan niet doorgaan van ons festival.

We vinden het heel erg jammer, want het is de afgelopen vijf jaar een erg leuk festival geweest. Het ziet er gelukkig naar uit dat de situatie er in 2018 positiever uitziet. Maar voor nu is het niet anders.