Gojang Sage

 

Gojang sagé,
Sagé sa gojang
Gojang badané,
Bapak matti moesti minoem klappa olie,
Mamma matti moesti poelang poeloe toli.

De vertaling luidt als volgt:

Beweeg je lichaam heen en weer,
Gaat oom dood(denk aan de Europese mannen en de Inlandse vrouwen),
dan moet je klapperolie drinken,
Gaat Mamma dood dan moet je naar huis, naar het eiland Toli.