Ko Zonneveld (97) heeft gisteren afscheid genomen van Rumor di Mare. Helaas liet zijn gezondheid niet meer toe dat hij nog langer naar de repetities zou komen. Ko is erelid en ook lid van het eerste uur, namelijk vanaf 29 augustus 1994.

In zijn afscheidswoord schetste hij nog met veel gevoel voor theater de dagindeling in het verzorgingstehuis waar hij sinds kort zit. We hebben vreselijk moeten lachen. Onlangs verzorgde hij er tot grote verrassing van bewoners een personeel een zangmiddag (“Weet u zeker dat u het durft meneer Zonneveld? Er komen best wel mensen….”) En, hij zong gisteren natuurlijk nog eens met veel verve het ‘Het Franse gaatje’. Geweldig weer. En dan gaat hij weg….
Uit handen van de secretaris ontving hij een tegel met Rumor-logo en een oorkonde.

Ko heeft een traantje gelaten, maar wij ook! We blijven wel een beetje verweest achter.