Onze secretaris Cees Meijer heeft na bijna tien jaar besloten dat het nu tijd is om zijn bestuursfunctie over te dragen aan de nieuwe generatie. De laatste algemene ledenvergadering van Rumor di Mare heeft Paul van der Aart als zijn opvolger gekozen. 

Cees is niet geheel uit beeld, hij blijft actief als communicatieadviseur van het koor en zal de PR en de mediacontacten van het koor blijven onderhouden. Naast Paul is Maarten Beukenhorst gekozen als bestuurslid voor algemene zaken en als linking pin naar de Muziekcommissie, waarvan hij voorzitter is.

Wij danken Cees voor zijn grote inzet voor Rumor in de afgelopen jaren en zijn zeer ruime interpretatie van de rol als secretaris van ons bestuur. We wensen Paul en Maarten heel veel succes in hun nieuwe rol in ons koor en zijn blij dat we als bestuur weer op volle sterkte zijn.

Huidige samenstelling Bestuur Zeemanskoor Rumor di Mare

Voorzitter:  Ruud van Steen

Secretaris: Paul van der Aart

Penningmeester: Sjaak Paardekooper

Algemene zaken: Kees de Winter

Algemeen zaken: Maarten Beukenhorst (Muziekcommissie)